Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
W pewnym momencie przebiegu hydrolizy... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W pewnym momencie przebiegu hydrolizy...

Zadanie 336 Zadanie
Zadanie 337 Zadanie

Roztwór ma masę 250g a zawartość trisacharydu wynosi w nim 25,2%. Obliczmy początkową masę tego trisacharydu:

Na początku w roztworze znajdowało się 63g trisacharydu.

Skoro w pewnym momencie reakcji łączna masa cukrów wynosiła 66,6g (a na początku było 63g, to przereagowało 3,6g wody (bo masa wzrosła o 3,6g). 

Z równania reakcji widać, że gdy reakcji ulega 1 mol trisacharydu X, to reaguje z nim 2 mole H 2 O i powstają 3 mole glukozy. Oznacza to, że gdy reakcji ulega 504g trisacharydu to w reakcji bierze udział 36g wody. Obliczmy ile gram trisacharydu ulega reakcji, gdy zużyto 3,6g wody:

Reakcji uległo 50,4g trisacharydu z 63g początkowych. Obliczmy wydajność reakcji:

Odpowiedź: Wydajność tej reakcji wynosi 80%