Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
W doświadczeniu przeprowadzanym... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W zlewce 4 zaszła reakcja:

Obliczmy liczbę moli użytego cynku:

Do reakcji użyto 0,05mol cynku. Z równania reakcji widać, że cynk i HCl reagują ze sobą w stosunku 1:2, oznacza to, że na 1 mol cynku przpadają 2 mole HCl. Więc na 0,05 mol cynku przypada 0,1 mol HCl. 

Skoro 0,1mol HCl ulegnie reakcji, to 0,15mol HCl pozostanie wciąż w roztworze, którego objętość wynosi 250cm 3 czyli 0,25dm 3 . Obliczmy stężenie HCl w tym roztworze:

Odpowiedź:  Stężenie HCl w roztworze po reakcji wyniesie 0,6 mol/dm 3