Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
W doświadczeniu przeprowadzonym... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W doświadczeniu przeprowadzonym...

Zadanie 330 Zadanie
Zadanie 331 Zadanie

W zlewce 2 zaszła następująca reakcja:

Wiemy, że roztwór HCl jest użyty w nadmiarze. Dalszą część obliczeń wykonujemy więc w stosunku do masy AgNO 3 , który przereaguje w całości. 

Masa molowa azotanu(V) srebra wynosi:

Obliczmy więc ile moli azotanu(V) srebra wprowadzono do roztworu:

Do roztworu wprowadzono 0,05 mol AgNO 3 . Z równania reakcji widzimy, że z 1 mola AgNO 3 powstanie 1 mol AgCl. Oznacza to więc, że z 0,05 mol AgNO 3 powstanie 0,05 mol AgCl. Obliczmy więc masę powstałego osadu:

Odpowiedź: W zlewce 2 powstało 7,2g osadu chlorku srebra(I)