Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015

Różnica liczb masowych dwóch izotopów...

Zadanie 7 Zadanie

Mamy do czynienia z izotopami renu, którego średnia masa atomowa wynosi 186,21u. Znając średnią masę atomową, oraz zawartość poszczególnych izotopów i różnicę ich liczb masowych, możemy ustalić z jakimi izotopami mamy do czynienia

Korzystamy z wzoru na średnią masę atomową izotopów:

Wstawiamy dane liczbowe:

Mamy do czynienia z izotopami o liczbach masowych: