Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Pewien roztwór azotanu(V) sodu... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pewien roztwór azotanu(V) sodu...

Zadanie 282 Zadanie
Zadanie 283 Zadanie

Z I części roztworu obliczamy ile moli azotanu(V) sodu znajduje się w roztworze:

W roztworze znajduje się 0,08mol NaNO 3 . Obliczmy jaka to masa:

W roztworze I znajduje się 6,8g NaNO 3 . Tyle samo substancji musi znajdować się w roztworze II. Obliczmy więc masę roztworu II wiedząc, że w 100g wody rozpuści się 87,2g NaNO 3 . Czyli w 187,2g roztworu znajduje się 87,2g NaNO 3

`87,2g\ NaNO_3\ \ -\ \ 187,2g\ "roztworu" `

`6,8g\ \ NanO_3\ \ -\ \ x `

`x=(6,8g*187,2g)/(87,2g)=14,6g\ "roztworu" `

Roztwór II ma masę 14,6g. Pamiętamy, że odparowano z niego 12,2g wody, więc pierwotnie roztwór miał masę:

`14,6g+12,2g=26,8g `

Jedna część roztworu miała masę 26,8g, a więc pierwotnie, przed rozdzieleniem go na dwie części, roztwór miał masę dwukrotnie większą, czyli:

`m_(r-ru)=2*26,8g=53,6g `

Masa substancji zawartych w obu częściach roztworu wynosiła po 6,8g, czyli łącznie:

`m_s=6,8g*2=13,6g `

Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło więc:

`Cp=(m_s)/(m_(r-ru))*100% `

`Cp=(13,6g)/(53,6g)*100% `

`Cp=25,4% `

Odpowiedź: Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło 25,4%