Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Pewien roztwór azotanu(V) sodu... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Pewien roztwór azotanu(V) sodu...

Zadanie 282 Zadanie
Zadanie 283 Zadanie

Z I części roztworu obliczamy ile moli azotanu(V) sodu znajduje się w roztworze:

W roztworze znajduje się 0,08mol NaNO 3 . Obliczmy jaka to masa:

W roztworze I znajduje się 6,8g NaNO 3 . Tyle samo substancji musi znajdować się w roztworze II. Obliczmy więc masę roztworu II wiedząc, że w 100g wody rozpuści się 87,2g NaNO 3 . Czyli w 187,2g roztworu znajduje się 87,2g NaNO 3

Roztwór II ma masę 14,6g. Pamiętamy, że odparowano z niego 12,2g wody, więc pierwotnie roztwór miał masę:

Jedna część roztworu miała masę 26,8g, a więc pierwotnie, przed rozdzieleniem go na dwie części, roztwór miał masę dwukrotnie większą, czyli:

Masa substancji zawartych w obu częściach roztworu wynosiła po 6,8g, czyli łącznie:

Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło więc:

Odpowiedź: Stężenie procentowe wyjściowego roztworu wynosiło 25,4%