Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oblicz stężenie molowe... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dysponujemy 100cm 3 czyli 0,1dm 3 roztworu, w którym młączna liczba jonów wynosi 0,24mola. Wiemy, że w 1 molu K 2 SO 4 znajdują się łącznie 3 mole jonów (2 mole K + i 1 mol SO 4 2- ). Obliczmy zatem ile moli substancji posiada 0,24 mol jonów:

W roztworze znajduje się 0,08 mol K 2 SO 4 . Obliczmy stężenie molowe roztworu:

Odpowiedź: Stężenie molowe roztworu C wynosi 0,8mol/dm 3