Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Uzupełnij podane niżej zdania... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzupełnij podane niżej zdania...

Zadanie 212 Zadanie
Zadanie 213 Zadanie

1. Rozpuszczanie większości soli jest procesem ( egzotermicznym /endotermicznym).

2. Rozpuszczanie ( jodku magnezu /azotanu(V) sodu) powoduje oziębianie roztworu.

3. W trakcie rozpuszczania 1 mola bromku sodu - do uzyskania roztworu bardzo rozcieńczonego - ( wydziela się /jest pochłaniane) cztery razy mniej ciepła niż w trakcie rozpuszczania 1 mola siarczanu(VI) sodu.