Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Oblicz masę dwutlenku węgla emitowanego... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz masę dwutlenku węgla emitowanego...

Zadanie 208 Zadanie
Zadanie 209 Zadanie

Zapisujemy równanie reakcji zachodzącego procesu:

Z równania reakcji wynika, że ze spalenia 1 mola CH4, czyli 16g, otrzymujemy 890 kJ energii (czyli 0,890 MJ). Obliczmy ile gramów metanu należy spalić, aby otrzymać 1 MJ energii:

Aby otrzymać 1 MJ energii należy spalić około 17,97 g metanu.

Z równania reakcji wynika, iż ze spalenia 1 mola metanu (16g) otrzymujemy 1 mol tlenku węgla(IV) (44g). Obliczmy ile gramów tlenku węgla(IV) można otrzymać w wyniku spalenia 17,97g metanu:

Odpowiedź: Do atmosfery zostanie wyemitowanych 49,4g tlenku węgla(IV)