Chemia
 
Zbiór zadań maturalnych - CHEMIA (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Barbara Pac
Wydawnictwo: Wydawnictwo szkolne OMEGA
Rok wydania: 2015
Dla temperatury 800C i stosunku molowego... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dla temperatury 800C i stosunku molowego...

Zadanie 198 Zadanie
Zadanie 199 Zadanie
Zadanie 200 Zadanie

Stosunek wyjściowy mieszaniny pary wodnej do metanu wynosił 5:1. W temperaturze 800 o C dla tej mieszaniny stopień przereagowania metanu wynosi 80%, oznacza to, że reakcji uległo 0,8 mol metanu dając 0,8 mol tlenku węgla(II) oraz 0,8 mol wodoru. Jednocześnie ubywa 0,8 mol wody. 

Zapiszmy to w tabelce:

 

Przed reakcją

W trakcie

Stan równowagi

CH 4

1

1-0,8

0,2

H 2 O

5

5-0,8

4,2

CO

0

+0,8

0,8

H 2

0

+3* 0,8

2,4

Sumaryczna liczba moli mieszaniny wynosi 7,6. Skład procentowy mieszaniny wygląda następująco: