Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Znajdź największą liczbę 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

  

 

 

 

 

 

 

Największa liczba całkowita spełniająca powyższą nierówność to -1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Największa liczba naturalna spełniająca tą nierówność to 4. 

 

 

 

 

`(4x-3)/3-(8x-2)/5> -8/7\ \ \ |*105`  

`35(4x-3)-21(8x-2)> -8/strike7^1*strike105^15` 

`140x-105-168x+42> -120` 

`-28x -63> - 120\ \ \ |+63` 

`-28x> -57\ \ \ |:(-28)`  

`x<57/28` 

`x<2 1/28` 

Największa liczba naturalna spełniająca tą nierówność to 2.

 

 

 

`d)` 

`(3x-5)/4-(5x-8)/6>1/6\ \ \ |*12` 

`3(3x-5)-2(5x-8)>2` 

`9x-15-10x+16>2` 

`-x+1>2\ \ \ |-1` 

`-x>1\ \ \ |*(-1)` 

`x< -1` 

Największa liczba całkowita spełniająca tą nierówność to 0.