Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Rozwiąż nierówność 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`(3(x+1))/2-7x<4-5(x-2)\ \ \ \ |*2` 

`3(x+1)-14x<8-10(x-2)` 

`3x+3-14x<8-10x+20` 

`-11x+3<28-10x\ \ \ |+10x` 

`-x+3<28\ \ \ |-3` 

`-x<25\ \ \ |*(-1)` 

`x> -25` 

 

 

 

`d)` 

`1+x-(5x-2)/4>=(7-2x)/2\ \ \ \ |*4` 

`4+4x-(5x-2)>=2(7-2x)` 

`4+4x-5x+2>=14-4x` 

`6-x>=14-4x\ \ \ |+4x` 

`6+3x>=14\ \ \ |-6` 

`3x>=8\ \ \ |:3` 

`x>=8/3` 

 

 

 

`e)` 

`2,5-x-(2x-7)/2<=1+(2-5x)/4\ \ \ \ \ |*4` 

`10-4x-2(2x-7)<=4+(2-5x)` 

`10-4x-4x+14<=4+2-5x` 

`24-8x<=6-5x\ \ \ |+5x` 

`24-3x<=6\ \ \ |:3` 

`8-x<=2\ \ \ |-8` 

`-x<=-6\ \ \ |*(-1)` 

`x>=6` 

 

 

 

`f)` 

`(1-4x)/3+x+2>=-2(x+2)+1/4\ \ \ |*12` 

`4(1-4x)+12x+24>=-24(x+2)+3` 

`4-16x+12x+24>=-24x-48+3` 

`28-4x>=-24x-45\ \ \ \ |+24x` 

`28+20x>=-45 \ \ \ |-28` 

`20x>=-73\ \ \ |:20` 

`x>=-73/20`