Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Trzy proste przecinają się w jednym punkcie 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Kąty oznaczone numerami 1 i 4 są kątami wierzchołkowymi, mają więc jednakowe miary. Wiemy jednak, że kąt 4 ma taką miarę, jak kąt 2, więc kąt 1 ma taką miarę, jak kąt 2. 

Suma miar kątów 1, 3 i 4 jest więc taka sama, jak suma miar kątów 2, 3, 4, a twe kąty tworzą kąt półpełny, więc prawidłowa jest odpowiedź B.