Matematyka
 
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Pamiętając, że kąty wierzchołkowe ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Pamiętając, że kąty wierzchołkowe ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Obliczenia przykład a)

Kąt  ß wraz z kątem 40° są kątami wierzchołkowymi, dlatego  ß =40° (kąty wierzchołkowe mają taką samą miarę).

Kąta 40° oraz kąt  α  są kątami przyległymi (zaznaczone czerwonym łukiem). Suma miar kątów przyległych wynosi 180°.

Dlatego, aby obliczyć miarę kąta  α , odejmujemy od 180° kąt 40°.

  

 

Kąt  α   wraz z kątem  γ  są kątami wierzchołkowymi, dlatego  γ =140° (kąty wierzchołkowe mają taką samą miarę, a kąt  α = 140°).

 

Obliczenia przykład b)

Kąt  ß wraz z kątem 105° są kątami wierzchołkowymi, dlatego  ß =105° (kąty wierzchołkowe mają taką samą miarę).

Kąta 105° oraz kąt  α  są kątami przyległymi (zaznaczone czerwonym łukiem). Suma miar kątów przyległych wynosi 180°.

Dlatego, aby obliczyć miarę kąta  α , odejmujemy od 180° kąt 40°.

  

  

Kąt  α   wraz z kątem  γ  są kątami wierzchołkowymi, dlatego  γ =140° (kąty wierzchołkowe mają taką samą miarę, a kąt  α = 140°).