Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Aby dodać ułamki o różnych mianownikach, musimy doprowadzić je do wspólnego mianownika.

 

Doprowadzamy ułamek 1 / 2 do mianownika 4.

 

 

 

Doprowadzamy ułamek  2 / 5  do mianownika 10.

 

 

 

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 12.

 

 

 

 

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 10.

 

  

 

 

Doprowadzamy ułamek  1 / 2  do mianownika 4.

 

 

 

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 14.

 

  

 

 

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 20.

 

`1/5\ \stackrel(*4)=\ 4/20`   

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"h)"\ 1 2/3-1/2=1 4/6-3/6=1 1/6`

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 6.

`2/3\ \stackrel(*2)=\ 4/6` 

`1/2\ \stackrel(*3)=\ 3/6`    

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`"i)"\ 2 1/2-1 2/5=2 5/10-1 4/10=1 1/10 `

Doprowadzamy oba ułamki do mianownika 10.

`1/2\ \stackrel(*5)=\ 5/10` 

`2/5\ \stackrel(*2)=\ 4/10`