Matematyka
 
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Odcienk jednostkowy pomiędzy 0 a 1 składa się z sześciu małych odcninków.

Aby zaznaczyć 5 / 6 odmierzamy 5 odcinków.

Aby zaznaczyć ułamek 12 / 6 odmierzamy 12 odcinków.

Aby zaznaczyć ułamek  13 / 6  odmierzamy 13 odcinków.

Aby zaznaczyć ułamek  2 1 / 6  przeskakujemy na 2 i odmierzamy 1 odcinek.

Zauważmy, że ułamek  13 / 6 jest równy liczbie mieszanej 2 1 / 6.