Matematyka
 
Matematyka 5. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Mariola Tokarska, Agnieszka Orzeszek, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wśród poniższych zdań dwa ...

5 Zadanie
6 Zadanie
Zagadka Zadanie

10 jest dzielnikiem liczby 260  - PRAWDA

Liczba 734 jest nieparzysta - FAŁSZ  (liczba 734 jest parzysta)

6 jest dzielnikiem liczby 2 - FAŁSZ  (2 jest dzielnikiem liczby 6)

30 jest wielokrotnością liczby 5 - PRAWDA

Liczba 641 jest nieparzysta - PRAWDA

Liczba 3 jest liczbą pierwszą - PRAWDA

Liczba 72 jest parzysta - PRAWDA