Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Uzupełnij: 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

 

Zapisujemy 1 w postaci ułamka o mianowniku 6.

 

Więc mamy:

 

 

Stąd w puste miejsce należy wpisać:

 
  

 

Zapisujemy 5 jako ułamek o mianowniku 6.

 

Mamy więc:

 

 

 

 

Stąd w puste miejsce należy wpisać:

 

  
 

 

Zapisujemy 1 jako ułamek o mianowniku 9.

 

Więc mamy:

 

 

Stąd w puste miejsce nalezy wpisać:

 

 

 

Zapisujemy 4 jako ułamek o mianowniku 9.

`4=36/9` 

Mamy więc:

`8/9+ ... =36/9` 

`8/9+ul(ul(28/9))=36/9` 


`28/9=3 1/9` 

Stąd w puste miejsce należy wpisać:

`28/9 \ "lub" \ 3 1/9 ` 

`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)) `   

`c) \ 5/12+ ... = 1` 

Zapisujemy 1 jako ułamek o mianowniku 12.

`1=12/12` 

Więc mamy:

`5/12+...=12/12`  

`5/12+ul(ul(7/12))=12/12` 

Stąd w puste miejsce nalezy wpisać:

`7/12`   

`ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)` 

`5/12+ ...=7 ` 

Zapisujemy 7 jako ułamek o mianowniku 12.

`7=84/12`   

Mamy więc:

`5/12+ ... =84/12` 

`5/12+ul(ul(79/12))=84/12` 


`79/12=6 7/12` 

Stąd w puste miejsce należy wpisać:

`79/12 \ "lub" \ 6 7/12 `