Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Wersja C (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Wydrukowano 194 400 losów ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Co ósmy los wygrywa, więc liczbę wszystkich losów należy podzielić przez 8. 


 


Odpowiedź:
W loterii przewidziano 24 300 nagród.