Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Wydrukowano 194 400 losów ... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wydrukowano 194 400 losów ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Co ósmy los wygrywa, więc liczbę wszystkich losów należy podzielić przez 8. 


 


Odpowiedź:
W loterii przewidziano 24 300 nagród.