Chemia
 
Chemia Nowej Ery 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Zakłady przemysłowe emitują do atmosfery między 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zakłady przemysłowe emitują do atmosfery między

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Z treści zdania wiemy, że spalano 2t paliwa, w którym węgiel stanowił 80%.

Obliczmy ilość węgla w paliwie:

    

  

Spalanie przebiega zgodnie z równaniem:

 

 12u               44u        masy cząsteczkowe obliczone na podstawie układu okresowego pierwiastków

  1,6t              y            z treści zadania i obliczeń powyżej

 

 

  

 

Odpowiedź: W wyniku spalenia 2t paliwa powstanie 5,87t tlenku węgla(IV)