Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Napisz w zeszycie równania reakcji... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

a)       -chlorek baru

1.  
2.  
3.  
4.  
5.`BaSO_4+2HCl->BaCl_2+H_2SO_4` 
6.`BaBr_2+CaCl_2->BaCl_2+CaBr_2` 

b) `AgNO_3`  -azotan(V) srebra

1.`AgOH+HNO_3->AgNO_3+H_2O` 
2.`2AgOH+Cu(NO3)2->2AgNO3+Cu(OH)2` 
3.`Ag_2O+2HNO_3->AgNO_3+H_2O` 
4.`Ag_2O+N_2O_5->2AgNO_3` 
5.`N_2O_5+2AgOH->2AgNO_3+H_2O` 
6.`Ag_2SO_4+Pb(NO_3)_2->2AgNO_3+PbSO_4` 

c)  `CuSO_4`  -siarczan(VI) miedzi

1.`Cu(OH)_2+H_2SO_4->CuSO_4+2H_2O` 
2.`Cu(OH)_2+HgSO_4->CuSO_4+Hg(OH)_2` 
3.`CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O` 
4.`CuO+SO_3->CuSO_4` 
5.`SO_3+Cu(OH)_2->CuSO_4+H_2O` 
6.`CuCl_2+Ag_2SO_4->2AgCl+CuSO_4` 

d) `FePO_4`  -fosforan(V) żelaza(III)

1.`Fe(OH)_3+H_3PO_4->FePO_4+3H_2O` 
2.`2Fe+2H_3PO_4->2FePO_4+3H_2uarr` 
3.`Fe_2O_3+2H_3PO_4->2FePO_4+3H_2O` 
4.`2Fe_2O_3+P_4O_10->4FePO_4` 
5.`FeCl_3+K_3PO_4->FePO_4+3KCl` 
6.`Fe(NO_3)_3+H_3PO_4->FePO_4+3HNO_3` 

` `