Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Naszkicuj w jednym układzie współrzędnych

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

 

Funkcja f dla argumentów większych od 0 jest stale równa 2. 

Dla argumentów nie większych niż 0 funkcja jest określona wzorem y=-x+2. Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi ta część wykresu: 

 

 

 

 

Funkcja g dla argumentów większych od 3 jest stale równa 4.
Dla argumentów nie większych niż 3 funkcja jest określona wzorem y=2x-2. Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi ta część wykresu: 

 

 

 

Rysujemy wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja f dla argumentów nie mniejszych niż 4  jest stale równa 3. 

 

Dla argumentów mniejszych niż 4 funkcja jest określona wzorem y= 1 / 2 x+1. Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi ta część wykresu: 

 

 

 

Funkcja g dla argumentów mniejszych od 3 jest stale równa -1. 

 

Dla argumentów nie mniejszych niż 3 funkcja jest określona wzorem y=2x-7. Wyznaczmy współrzędne dwóch punktów, przez które przechodzi ta część wykresu: 

 

 

 

Rysujemy wykresy funkcji f i g w jednym układzie współrzędnych: