Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Na rysunku zaznaczono półpłaszczyznę 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Patrząc na rysunek możemy odczytać, że punkt A spełnia warunek (leży w części zaznaczonej na niebiesko), natomiast punkty C i E nie spełniają podanego warunku. 

Jeśli chodzi o punkty B, D, F, to nie można odczytać z rysunku, dlatego sprawdzimy to algebraicznie - podstawimy współrzędne punktów do nierówności i sprawdzimy, czy jest ona prawdziwa. 

 

 

 

 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt B spełnia podany warunek. 

 

 

 

 

 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt D spełnia podany warunek. 

 

 

 

 

 

Nierówność jest prawdziwa, więc punkt F spełnia podany warunek.