Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Arytmetyka. Wersja B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

a)      

Porównujemy ułamki o takich samych licznikach, więc ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

Stąd:

 

 

b)     

Zauważmy, że:

 

Stąd:

 

 

c)     

Cześć całkowita jest taka sama, więc porównujemy części ułamkowe.

 

Doprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika, czyli do 9.

 

 

czyli

 

Ostatecznie:

 

d)    

Porównujemy ułamki o róznych mianownikach, więc musimy je doprowadzić do wspólnego mianownika, czyli do 72.

 

 

Otrzymujemy:

 

czyli