Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Arytmetyka. Wersja B (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Wpisz brakujące liczniki ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Aby podzielić przez ułamek, zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność.

 

 

Obliczając iloczyn dwóch ułamków mnożymy licznik pierwszego ułamka przez licznik drugiego ułamka oraz mianownik pierwszego ułamka przez 

 

mianownik drugiego ułamka.

Mnożąc liczniki ułamków otrzymujemy:

 

W wyniku licznik wynosi 21, więc się zgadza.

Mnożąc mianowniku ułamków musimy otrzymać 8.

 

Stąd:

 

 

Aby podzielić przez ułamek, zastępujemy dzielenie mnożeniem przez odwrotność.

  

 

   

Obliczając iloczyn dwóch ułamków mnożymy licznik pierwszego ułamka przez licznik drugiego ułamka oraz mianownik pierwszego ułamka przez 

 

mianownik drugiego ułamka.

Mnożąc liczniki ułamków otrzymujemy:

 

Więc:

   

Mnożąc mianownik ułamka w wyniku musi być równy 5.

 

Możemy także dobrać inne liczby np:

 

Mamy wtedy:

 

Po prawej stronie mamy:

Lub

 

Mamy wówczas:

  

 

 

 

Stąd:

 

 

 

 

Możemy wpisać także inne liczby np:

 

 

W miejsce wpisujemy wielokrotności 3. W miejsce wpisujemy wielokrotności 5. Obie wielokrotności muszą powstać przez przemnożenie 3 i 5 przez taką samą liczbę.

 

  

Możemy więc wpisać:

Możemy także wpisać inne liczby.

w miejsce wpsiujemy wielokrotności 4, a w miejsce wpisujemy wielokrotności 5. Obie wielokrotności muszą powstawac, przez pomnożenie 4 i 5 przez taką samą liczbę naturalną.

Inne możliwości to np.: