Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Oblicz: 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Aby dodać/odjąć ułamki o różnych mianownikach, musimy doprowadzić oba ułamki do wspólnego mianownika, a nastepnie dodać/odjąć liczniki tych ułamków, a mianownik przepisać.

 

 

 

Wspólny mianownik to 8.

Rozszerzamy ułamki do mianownika 8.

 

Otrzymujemy:

 

 

Wspólny mianownik dla obu ułamków to 9.

Rozszerzamy ułamki do mianownika 9.

 

Otrzymujemy:

 

 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 12.

   

Otrzymujemy:

 

 

Wspólny mianownik to 10.

 

Otrzymujemy:

 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"f)"\ 7/3-7/9` 

Wspólny mianownik to 9.

`7/3\ \stackrel(*3)=\ 21/9` 

Otrzymujemy:

`7/3-7/9=21/9-7/9=14/9`

Możemy wyciągnąć całość z ułamka:

`14/9=1 5/9` 

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"g)"\ 3 1/2-1/4` 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 4.

`1/2\ \stackrel(*2)=\ 2/4` 

Otrzymujemy:

`3 1/2-1/4=3 2/4-1/4=3 1/4`

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )`

`"h)"\ 5 1/3-1 1/6` 

Wspólny mianownik części ułamkowej to 6.

`1/3\ \stackrel(*2)=\ 2/6` 

Otrzymujemy:

`5 1/3-1 1/6=5 2/6-1 1/6=4 1/6`