Historia
 
Wczoraj i dziś 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016

Przyjrzyj się ilustracji. Następnie wykonaj

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a) Odpowiedz, czym zajmuje się mnich ukazany na rysunku .

- Mnich ukazany na rysunku zajmuje się przepisywaniem oraz zdobieniem średniowiecznych ksiąg. 

b) Podaj nazwę pomieszczenia klasztornego, w którym mnisi wykonywali przedstawioną pracę .

- Pomieszczenie klasztorne, w którym mnisi wykonywali przedstawioną pracę to skryptorium.