Historia
 
Wczoraj i dziś 5 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Maćkowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Przeczytaj fragment reguły świętego Benedykta. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Przeczytaj fragment reguły świętego Benedykta.

6 Zadanie

a) Wyjaśnij, co św. Benedykt nazywa   wrogiem duszy .

- Wrogiem duszy według św. Benedykta jest lenistwo.  

Święty Benedykt zalecał swoim uczniom pracę fizyczną oraz umysłową, ponieważ to one, wspólnie, kształtują silną wolę człowieka i jego duszę, stąd słynna zasada: "ora et labora" (módl się i pracuj). Zakonnik potępiał bezczynność, w swojej nauce wymagał zarówno samodyscypliny jak i miłości do Boga i bliźniego.

b) Określ, czy benedyktynom wolno było pracować w polu .

- Święty Benedykt wręcz zalecał swoim uczniom, by pracowali na roli. Podkreślał, że pracując przy żniwach żyją z trudu własnych rąk.

c) Napisz,na czym polegała reguła ubóstwa stosowana przez benedyktyńskich mnichów.

2. Reguła ubóstwa stosowana przez benedyktyńskich mnichów polegała na pozbyciu się jakiejkolwiek własności, porzuceniu dóbr materialnych, i pójście za Chrystusem, tylko w ten sposób człowiek jest w stanie umiłować Boga nade wszystko. Należało oddać cały swój majątek na wspólny użytek zakonu. Św. Benedykt nauczał: "Nie wolno bowiem mnichom rozporządzać samym sobą, ani ciałem, ani swoją wolą [...] Wszystko ma być wspólne dla wszystkich, jak napisano (...)".