Chemia
 
To jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

Napisz wzory sumaryczne i nazwy systematyczne...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) kwarc

   tlenek krzemu(IV)

b) korund 

     tlenek glinu

c) kalcyt

    węglan wapnia