Chemia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

a)

Obliczamy masę sody oczyszczonej:

Obliczamy zawartość węgla w sodzie oczyszczonej:

b)

`(NH_4)_2CO_3\ #(->)^T\ 2NH_3+CO_2+H_2O `

Obliczamy masę węglanu amonu:

`m_((NH_4)_2CO_3)=2*18u+12u+3*16u=96u `

Obliczamy zawartość węgla w węglanie amonu:

`%C=(m_C)/(m_((NH_4)_2CO_3))*100%=(12u)/(96u)*100%=12,50% `

Odpowiedź: Więcej węgla znajduje się w sodzie oczyszczonej