Chemia
 
To jest chemia 1. Podręcznik. Zakres podstawowy (Podręcznik)
 
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015

 

a) 2-metylopropan

b) 2,3-dimetylopentan

c) 2,2-dimetylopropan

d) 2-etylobutan

e) cyklobutan

f) cykloheksan