Chemia
 
Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania: 2015
Za pomocą odpowiednich modeli... 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

NaCl: Atom sodu posiada jeden elektron walencyjny, atom chloru natomiast siedem. Atom sodu tworzy wiązanie jonowe z atomem chloru oddając mu jeden elektron. Wtedy dla atomu sodu ostatnia powłoka elektronowa znika i posiada on (poprzednią) zapełnioną powłokę, natomiast atomowi chloru przybywa jeden elektron i również ma on zapełnioną powłokę

K 2 O: Atom tlenu posiada sześć elektronów walencyjnych i do oktetu elektronowego brakuje mu dwóch elektronów. Atomy potasu posiadają po jednym elektronie walencyjnym, który oddają atomowi tlenu tworząc z nim wiązanie jonowe. W ten sposób ostatnia powłoka atomów potasu znika i poprzednia powłoka, która już jest w pełni zapełniona zostaje tą ostatnią powłoką - atomy potasu mają komplet elektronów. Atom tlenu zyskuje zaś dwa elektrony, dzięi czemu osiąga oktet elektronowy

MgO: Atom tlenu posiada sześć elektronów walencyjnych i do oktetu elektronowego brakuje mu dwóch elektronów. Atom magnezu posiada dwa elektrony walencyjne, które oddaje atomowi tlenu tworząc z nim wiązanie jonowe.