Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Przyjmijmy, że pole jednej ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przyjmijmy, że pole jednej ...

1 Zadanie
2 Zadanie

a) 

Rysunek I:

Pole figury to pole połowy koła o promieniu r 1 =3.

 

 

 

 

Rysunek II:

Pole figury obliczymy odejmując od pola dużego koła o promieniu r 1, pole mniejszego koła o promieniu r 2 .

 

 

 

 

 

 

Rysunek III:

Na pole figury składa się połowa pola koła o promieniu r 1,  oraz połowa pola koła o promieniu r 3 .

 

 

 

 

 

Rysunek IV:

Pole figury obliczymy odejmując od pola dużego koła o promieniu r 1,  pole dwóch kwadratów o boku długości 1.

 

 

 

 

b)

Rysunek I:

Pole zamalowanej figury wynosi 9π-4.

Aby figura miała pole równe 9π-4 wystarczy od pola koła o promieniu 3 odjąć np. kwadrat o polu równym 4.

Aby obliczyć pole zamalownaje figury odejmujemy od pola koła o promieniu r 1 pole kwadrau o boku 2.

 

 Rysunek II:

Pole zamalowanej figury wynosi 2,25π.

Aby figura miała pole 2,25π wystarczy zamalować koło o promieniu równm 1,5.

 

 

 

Rysunek III:

Pole zamalowanej figury wynosi 8π.

Aby figura miała pole równe 8π wystarczy od pola koła o promieniu 3 odjąć pole  koła o promieniu równym 1.

Aby obliczyć pole zamalownaje figury odejmujemy od pola koła o promieniu r 1  pole koła o promieniu r 3 .

 

 

 

 

 

 

Rysunek IV:

Pole zamalowanej figury wynosi 5π-1.

Aby figura miała pole równe 5π-1 wystarczy od pola koła o promieniu 3 odjąć pole  koła o promieniu równym 2 oraz pole kwadratu o boku 1.

Aby obliczyć pole zamalownaje figury odejmujemy od pola koła o promieniu r 1  pole koła o promieniu r 4 oraz pole kwadratu o boku długości 1.

 

 

 

 

 

 

c)

  Thumb zad2 str17c

Rysunek I:

Pole zamalowanej figury wynosi 36-4π.

Aby figura miała pole równe 36-4π wystarczy od pola kwadratu o boku 6, odjąć pole koła o promieniu 2.Rysunek II:

Pole zamalowanej figury wynosi 30-π.

Aby figura miała pole równe 30-π wystarczy od pola trapezu o podstawach 6 i 4 oraz wysokości 6, odjąć pole koła o promieniu 1.

 

 

 

 

 

Rysunek III:

Pole zamalowanej figury wynosi 20- π / 4 .

Aby figura miała pole równe 20- π / 4  wystarczy od pola trójkąta o podstawie 7 i wysokości 6 odjąć pole koła o promieniu równym 1 / 2 .

   

 

Rysunek IV:

Pole zamalowanej figury wynosi 22-2π.

Aby figura miała pole równe 22-2π wystarczy od pola trapezu o podstawach 3 i 5 oraz wysokości 6 odjąć dwa pola koła o promieniu 1 oraz np. pole prostokąta o wymiarach 1 x 2.