Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Część bochenka chleba zjadanego przez Antka codziennie przez pierwsze cztery dni (dzielimy całość chleba zjadanego przez pięcioosobową grupę przez liczbę osób):

 

Tym samym w ciągu czterech dni Antek zjadł: 

  

Część bochenka chleba zjadanego przez Antka w ciągu kolejnych trzech dni :dnia piątego, szóstego i siódmego (dzielimy całość chleba zjadanego przez ośmioosobową grupę przez liczbę osób):

 

Tym samym w ciągu kolejncyh trzech dni Antek zjadł:

Łączna ilość chleba zjedzonego przez Antka w czasie biwaku:

Odpowiedź:

Podczas całego biwaku Antek zjadł bochenka chleba.