Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Harcerze odbyli trzydniową wycieczkę. Trasa liczyła 4.12 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Harcerze pierwszego dnia przeszli trasy. Obliczamy, jaką część całej trasy stanowiła pozostała część drogi.

Drugiego dnia harcerze przebyli pozostałej części drogi. Obliczamy, jaka to część całej drogi, jeśli wiemy, że pozostała część drogi to  całej trasy (obliczmy  z liczby ).

 

Harcerze pierwszego dnia przeszli trasy,  drugiego dnia również przeszli . Obliczamy, jaką część trasy przebyli trzeciego dnia.

 

Obliczamy liczbę kilometrów przebytych ostatniego dnia wycieczki, czyli z 60 km:

Odpowiedź:

Trzeciego dnia harcerze przebyli 12 km.