Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Dominika zapisała ułamek właściwy, w którym 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Gdyby licznik tego ułamka Dominika zwiększyła o 3, a mianownik zmniejszyła o 3, to początkowa suma licznika i mianownika nie zmieniłaby się, gdyż tak jakby ,,zabieramy" 3 z mianownika i dodajemy 3 do licznika.

Ułamek równy 1 otrzymujemy, gdy licznik jest taki sam jak mianownik, więc ułamek uzyskany po wykonanych operacjach, którego suma licznika i mianownika wynosi 20, jest postaci:

,,Cofnijmy" działania, które wykonała Dominika. Zwiększyła ona licznik o 3, więc zmniejszmy go o 3. Zwiększyła ona mianownik o 3, więc zwiększmy mianownik o 3:

 

Odpowiedź:

Dominika zapisała ułamek .