Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Ile liczb mniejszych od 1000 ma w rozkładzie na czynniki 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zastanówmy się, o jakich konkretnie liczbach mowa. Liczba, która ma w rozkładzie na czynniki pierwsze co najmniej jedną piątkę i co najmniej jedną dwójkę, jest postaci:

Czyli są to wszystkie liczby podzielne przez 10, czyli o ostatnie cyfrze 0.

Odpowiedź:

Wśród liczb mniejszych od 1000, 99 liczb ma w rozkładzie na czynniki pierwsze co najmniej jedną dwójkę i co najmniej jedną piątkę.