Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Wśród dziewięciu liczb podanych obok są cztery 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Liczba ta jest złożona (ostatnią cyfrą jest 4, stąd liczba ta jest podzielna przez 2, a więc jest złożona).

 

Suma cyfr liczby 111 111 wynosi:

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

Suma cyfr liczby 101 wynosi 2. Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

Suma cyfr liczby 6987 wynosi:

`6+9+8+7=15+15=30` 

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

`70 \ 077` 

Suma cyfr liczby 70 077 wynosi:

`7+0+0+7+7=21`

Stąd liczba ta jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr jest podzielna przez 3. Jest to więc liczba złożona.

 

`823`

Suma cyfr liczby 823 wynosi:

  `8+2+3=13`

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`1997`

Suma cyfr liczby 1997 wynosi:

`1+9+9+7=10+16=26`

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`41983`

Suma cyfr tej liczby wynosi:

`4+1+9+8+3=5+9+11=25`  

 

Liczba ta nie jest podzielna przez 3 (ani przez 2 i 5), stąd może to być liczba pierwsza.

 

`10^3-1=10*10*10=1000-1=999`  

Liczba 999 jest podzielna przez 3, stąd nie jest to liczba pierwsza.

 

Odpowiedź: Liczby pierwsze: 101, 823, 1997, 41893