Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Liczba 6 jest liczbą doskonałą, ponieważ suma wszystkich jej dzielników mniejszych od niej jest równa 6.

Liczba 28 jest liczbą doskonałą, ponieważ suma wszystkich jej dzielników mniejszych od niej jest równa 28.