Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W szkole Kasi jest 436 uczniów. Sprawdź, czy 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Aby dowiedzieć się, czy wszystkich tych uczniów można ustawić czwórkami należy sprawdzić, czy liczba 436 jest podzielna przez 4. Dzieląc 436 przez 4 otrzymamy liczbę ,,czwórek", w jakie zostaliby ustawieni uczniowie.

 

Liczba 436 dzieli się bez reszty przez 4, otrzymany wynik to 109, stąd uczniów tej szkoły można ustawić w 109 czwórek. Pomiędzy 109 grupami będzie łącznie 108 przerw (wyjaśnienie: mając np. 3 osoby ustawione w rzędzie mamy pomiędzy nimi łącznie 2 przerwy- zawsze liczba przerw jest o jeden mniejsza od liczby osób, przedmiotów, czy tak jak w tym przypadku- grup osób uswtawionych w rzędzie). Obliczmy długość tej kolumny, jeśli każda z odległości pomiędzy czwórkami ma 1 m:

Odpowiedź:

Kolumna uczniów będzie mieć długość 108 metrów.