Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
W pewnej stadninie jest 48 koni. Klaczy jest 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skoro klaczy jest 3 razy więcej niż ogierów, to jeśli podzielimy te konie na cztery grupy, to ogiery będą stanowić jedną z tych grup, a klacze 3 grupy. Podzielmy więc liczbę koni na 4:

Otrzymaliśmy liczbę koni w jednej grupie, a że ogiery stanowią właśnie jedną grupę, to liczba ogierów w tej stadninie wynosi 12.

Odpowiedź:

W tej stadninie jest 12 ogierów.