Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
a) Oblicz iloczyn dwóch czynników, z których jeden jest 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) Oblicz iloczyn dwóch czynników, z których jeden jest

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

 Pierwszy czynnik:

Drugi czynnik:

Iloczyn:

 

Zauważmy, dla jakiej dzielnej i dzielnika iloraz jest równy 1. Rozpatrzmy kilka przykładów:

 

Zauważamy, że iloraz dwóch liczb wynosi 1, gdy dzielna i dzielnik to te same liczby. Obliczmy różnicę (na przykładowych liczbach):

Różnica liczb, których iloraz wynosi 1, jest równa 0.