Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Po dodaniu dwóch liczb otrzymaliśmy 150. Ustal, jaką 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Po dodaniu dwóch liczb otrzymaliśmy 150. Ustal, jaką

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a) Jeśli każdą z liczb zwiększymy o 25, to ponieważ sumujemy dwie liczby, suma tych liczb zwiększy się dwukrotnie o 25, czyli w sumie o  50.

b) Jeśli każdą z liczb zmniejszymy o 5, to ponieważ sumujemy dwie liczby, to suma tych liczb zmniejszy się dwukrotnie o 5, czyli w sumie  zmniejszy się o 10.

c) Jeśli każdy ze składników zwiększymy 2 razy, to i suma zwiększy się 2 razy.