Matematyka
 
Nowa Matematyka z plusem 5 (Podręcznik)
 
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

 

Przykładowe pary kątów o jednakowych miarach:

 

Kąty I i II to kąty przyległe, zatem aby obliczyć miarę kata II wystarczy od 180° odjąć miarę kąta II.

 

Kąty II i IV to kąty wierzchołkowe, stąd kąt IV również ma miarę 75°.

Kąty I i III to kąty wierzchołkowe, stąd kąt III ma tak jak kąt I miarę 105°.

Kąty I i V to kąty odpowiadające, dlatego kąt V ma taką samą miarę jak kąt I- 105°.

Kąty V i VII to kąty wierzchołkowe, stąd kąt VII ma tak jak kąt V miarę 105°.

Kąty IV i VIII to kąty odpowiadające, dlatego kąt VIII również ma miarę 75°.

Kąty VI i VI to kąty wierzchołkowe, stąd kąt IV również ma miarę 75°.