Matematyka
 
Matematyka z plusem 5. Liczby naturalne i ułamki zwykłe. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Zofia Bolałek, Adam Mysior, Małgorzata Dobrowolska, Stanisław Wojtan
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

a) 1,7  -  5,36   -   11,17

b) 2,4  -   6,4    -   14,2

c) 3,9  -   27,15  - 33,9