Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Wyznacz równanie prostej PQ 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wystarczy do równania prostej y=ax+b podstawić współrzędne punktów należących do tej prostej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy wyliczoną wartość współczynnika a do pierwszego równania drugiego układu: 

 

 

 

 

 

 

Znając współczynniki a oraz b możemy zapisać równanie prostej:

 

 

 

Sprawdzamy, czy punkt C należy do prostej PQ, podstawiając współrzędne punktu C do powyższego równania prostej: 

 

 

Powyższa równość nie jest prawdziwa, więc punkt C nie należy do prostej PQ.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

Podstawiamy wyliczoną wartość współczynnika a do pierwszego równania drugiego układu: 

 

 

 

 

 

 

Znając współczynniki a oraz b możemy zapisać równanie prostej:

 

 

Sprawdzamy, czy punkt C należy do prostej PQ, podstawiając współrzędne punktu C do powyższego równania prostej: 

 

 

 

Powyższa równość jest prawdziwa, więc punkt C należy do prostej PQ.