Matematyka
 
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2015
Ile jest liczb naturalnych mniejszych od 100 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Liczby naturalne mniejsze od 100 to liczby: 0, 1, 2, 3, ..., 97, 98, 99. Tych liczb jest 100. 

 

 

 

Liczba dająca resztę 1 przy dzieleniu przez 3 jest postaci 3n+1. Ta liczba ma być mniejsza od 100. Jeśli z poniższej nierówności wyznaczymy n, to dowiemy się, ile jest liczb naturalnych mniejszych od 100 dających resztę 1 przy dzieleniu przez 3. 

 

 

 

Liczby naturalne mniejsze od 33 to liczby 0, 1, 2, ..., 31, 32 - takich liczb jest 33. 

 

 

 

Liczba dająca resztę 1 przy dzieleniu przez 4 jest postaci 4n+1. Ta liczba ma być mniejsza od 100. Jeśli z poniższej nierówności wyznaczymy n, to dowiemy się, ile jest liczb naturalnych mniejszych od 100 dających resztę 1 przy dzieleniu przez 4. 

 

 

 

Liczby naturalne mniejsze od 24,75 to liczby 0, 1, 2, ..., 23, 24 - takich liczb jest 25. 

 

 

 

Liczba dająca resztę 3 przy dzieleniu przez 6 jest postaci 6n+3. Ta liczba ma być mniejsza od 100. Jeśli z poniższej nierówności wyznaczymy n, to dowiemy się, ile jest liczb naturalnych mniejszych od 100 dających resztę 3 przy dzieleniu przez 6. 

 

 

 

Liczby naturalne mniejsze od 16,666... to liczby 0, 1, 2, ..., 14, 15, 16 - takich liczb jest 17.