Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Z liczby dwucyfrowej a utworzono dwie ... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a - liczba dwucyfrowa

100+a - liczba trzycyfrowa powstała przez dopisanie cyfry 1 na początku
[gdy dopisujemy cyfrę 1 na początku powstaje nam liczba trzycyfrowa, której cyfra setek wynosi 1]. 

10a+1 - liczba trzycyfrowa powstała przez dopisanie na końcu 1 
[cyfra dziesiątek staje się cyfrą setek, a cyfra jedności cyfrą dziesiątek zatem musimy liczbę a pomnożyć razy 10.
1 staje się cyfrą jedności].

Iloczyn otrzymanych liczb pomniejszony o liczbę a to:
 

    

Zatem iloczyn tych liczb pomniejszony o liczbę a jest podzielny przez 10.