Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

a - długość boku kwadratu
 

r - długość promienia okręgu
 


Obwody koła i kwadratu są równe, zatem:
 

Wyznaczamy ze wzoru a.
 

      


Pole kwadratu to:
 

Pole koła to:
 


Stosunek pola koła do pola kwadratu to:
 


Odpowiedź:
Stosunek pola koła do pola kwadratu wynosi 4 / π .