Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Czy poniższe równości ... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

  
 

Zatem:
     

NIE , równość zapisana w podręczniku nie jest prawdziwa. 
 


`B. \ 7^15*2^15=(7*2)^15=14^15` 
`\ \ \ \ 14^30` 

Zatem:
`7^15*2^15 \ < \ 14^30` 

NIE , równość zapisana w podręczniku nie jest prawdziwa. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`C. \ (8/12)^10` 

`\ \ \ \ (2/3)^30=((2/3)^3)^10=(8/27)^10` 
Z dwóch ułamków o takich samych licznikach ten jest większy, który ma mniejszy mianownik. 
Zatem:
`(8/12)^10 \ > \ (8/27)^10` 

NIE , równość zapisana w podręczniku nie jest prawdziwa. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`D. \ 9^10:9^3=9^(10-3)=9^7` 
`\ \ \ \ 1^7` 

Zatem:
`9^7 \ > \ 1^7` 

NIE , równość zapisana w podręczniku nie jest prawdziwa.