Biologia
 
Biologia na czasie 3. Zakres rozszerzony (Podręcznik)
 
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Wzór upierzenia drobiu należy do cech sprzężonych z płcią. Potomstwo pasiastych kogutów 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wzór upierzenia drobiu należy do cech sprzężonych z płcią. Potomstwo pasiastych kogutów

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Allelem decydującym o pasiastym upierzeniu jest allel dominujący P, z kolei allelem decydującym o upierzeniu jednolitym - allel recesywny p. 

Uzasadnienie:

- ze skrzyżowania osobników o dwóch różnych fenotypach (o pasiastym i jednolitym upierzeniu) w pokoleniu F 1 otrzymano 100% osobników pasiatych

- w pokoleniu F 2  nad osobnikami jednolitymi przeważają osobniki pasiaste 

 

U kur występuje heterogametyczność (różnogametyczność) żeńska , to znaczy, że u samic występują chromosomy X i Y, natomiast u samców dwa chromosomy X.